Phụ Thuộc Tình Cảm Lành Mạnh-"Đàn ông sao hoả- đàn bà sao kim".

đăng 02:51, 20 thg 4, 2016 bởi Phan Thanh Thành   [ đã cập nhật 02:56, 20 thg 4, 2016 ]
Nhu cầu sự phụ thuộc tình cảm được kích thích khi ta cần những điều nằm trong khả năng hỗ trợ của bạn đời. 
Tuy nhiên không nên trông chờ đợi người bạn đời luôn dành cho mình sự yêu thương như mong muốn vì đó là một đòi hỏi quá khó. Khi đặt ra yêu cầu mà đối phương không thể đáp ứng sẽ làm cả hai thêm thất vọng. Theo đó, dần dần sự tin cậy, quan tâm lẫn nhau sẽ mất đi.
Càng muốn cho nhau sự toại nguyện, ta cần phải dành cho nhau sự hỗ trợ. Những khi thất vọng về người bạn đời, ta nên cố hiểu rằng họ đã gắng hết sức mình và ta nên học cách tha thứ bỏ qua.
Nhu cầu sự phụ thuộc tình cảm

Comments