Cách trỏ tên miền về google site

đăng 08:24, 5 thg 4, 2016 bởi Phan Thanh Thành   [ đã cập nhật 08:31, 5 thg 4, 2016 ]
I.    XÁC THỰC TÊN MIỀN 

Bước 1

Xác minh: Truy cập Webmaster tool www.google.com/webmasters/tools/?hl=vi
Bước 2

Chọn nút  THÊM TRANG WEB  
Bước 3

Nhập tên miền, chọn Tiếp tục
Bước 4

Chọn Các phương thức thay thế
Bước 5

Chọn nhà cung cấp tên miền.
Bước 6:

Chọn Nhà cung cấp  Khác
Bước 7

Lưu lại thông số bản ghi TXT hoặc CNAME của Google yêu cầu.
Bước 8

Bạn sang cửa sổ mới, đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền.
Bước 9

Tạo bản ghi TXT với các thông số:

-    Tên bản ghi: @
-    Giá trị: Lấy giá trị tại Bước 7
-    Loại: TXT
Bạn đợi khoảng 20 phút để các bản ghi được cập nhật, sau đó quay lại cửa sổ Bước 7 chọn  XÁC MINH.
II.    TRỎ TÊN MIỀN VỀ GOOGLE SITE 


Tạo 2 bản ghi loại Cname, cụ thể như sau:
Tên bản ghiLoạiGiá trị
@Cnameghs.google.com
wwwCnameghs.google.com

 Truy cập http://sites.google.com/
Bước 14

Chọn site bạn muốn trỏ tên miền về.
Bước 15

Nhấn vào Thêm, sau đó bạn chọn Quản lý trang web.
Bước 16

Chọn  Địa chỉ Web
Bước 17

Nhập tên miền và chọn  Thêm mới
Bước 18

nhập tên miền của bạn vào.
Comments