cách gửi sơ đồ trang web google site

Tạo một sitemap giúp công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu tốt hơn và phân loại trang web của bạn. Bạn có thể dễ dàng tạo ra và xác minh một sơ đồ trang web bất kỳ nào của bạn thông qua Google Webmaster Tools.

1. Xác minh trang web google site của bạn với Google Webmaster Tools.

Bắt đầu: 
 1. Đăng nhập vào Google Webmaster Tools  để quản trị website của bạn..
 2. Nhấp vào "Thêm một trang web..." và nhập URL Google Site của bạn vào trong hộp bật lên, sau đó bấm vào nút "Tiếp tục".
 3. Trên trang tiếp theo, chọn tab Các phương thức thay thế nút radio bên cạnh để Thêm thẻ meta vào trang chủ trang web của bạn
 4. Sao chép thẻ meta ở ô Google Search Console.

  Ví dụ:

  <meta name="google-site-verification" content="HB-kNlh7XuMm0mP2CMIj-gxdTT6we1oBzYIrmILmJCA" />
 5. Đăng nhập vào trang web Google mà bạn muốn xác minh. (Bạn vẫn cần phải dùng trang Webmaster Tools nữa, do đó không nên đóng nó.)
 6. Chọn Quản lý các trang web trong trình đơn thả xuống "Tác vụ khác".
 7. Chọn General (chung).
 8. Dán thẻ meta mà bạn đã sao chép trên trang Google Webmaster Tools vào trong hộp bên cạnh Xác minh Google Webmaster Tool-->Nhấp vào "Lưu thay đổi."
 9. Quay trở lại trang Webmaster Tools nơi bạn sao chép các thẻ meta --> chọn xác minh.

2. Gửi site map lên Webmaster Tools

 1. Từ bảng điều khiển của Google Webmaster Tools chọn trang mà bạn cần thêm sitemap trong mục Sơ đồ trang web, nhấp vào "Thêm".
 2. Trên trang tiếp theo, bấm vào "Gửi Sơ đồ trang web" và nhập vào /system/feeds/sitemap vào hộp bật lên.-->Nhấp vào "Gửi Sơ đồ trang web."
Comments